Wiadomości | Historia | Sekcje | Wyniki | Galerie | Oferta | Imprezy | Reklama | Kontakt       


    Historia


    Z początkiem 1951 roku wyłączono członków spółdzielni z organizacji związków zawodowych, więc w grudniu 1952 powstało Zrzeszenie Sportowe “Start”, które stało się masową organizacją sportową. Otworzyło rzemieślnikom i spółdzielcom oraz ich rodzinom drogę do uprawiania sportu. Opiekę nad Zrzeszeniem sprawował Centralny Związek Spółdzielczości Pracy w Warszawie. Po okresie organizacyjnym, wiosną 1953 roku, Zrzeszenie Sportowe “Start” rozpoczęło działalnosć sportową, obejmując członków Spółdzielni Pracy, Cechów Rzemieślniczych oraz rodziny tychże członków. Dnia 19 kwietnia 1953 roku w Okręgowym Cechu Rzemiosł w Grudziądzu przy ul. Plac Wolności 5 miało miejsce zebranie grupy założycielskiej i aktywu sportowego rzemiosła uspołecznionego i indywidualnego. Do grupy tej należeli Stefania Kamińska - Cukiernicza Spółdzielmia Pracy “Pomorzanka”, Zygmunt Filipiak i Alojzy Karow - Spółdzielnia Wyrobów Drewnianych, Pan Majewski - Sp. Pr. “Instalator”, Pan Brzeziński - Sp. Pr. Krawców im. “Wyścigu Pokoju”, Pan Domarus - Sp. Pr. im. “ 1-go Maja”, Pan Józef Adamski - Sp. Pr. Szewców i Cholewkarzy, Pan Franciszek Grossmann - Sp. Pr. Malarzy oraz Józef Borucki, Warelich, Raczkowska, Bergman, Ciszanowicz,Majewski,Szturgiewicz, Wigurski, Wacław Michalak. Zebranie to, któremu przewodniczył przedstawiciel Rady Okręgowej Zrzeszenia Sportowego “Start” Pan Franciszek Brzeziński, przekształciło się w zebranie organizacyjno-wyborcze do władz Koła Sportowego powstałego przy Cechu Rzemieślniczym w Grudziądzu, Plac Wolności 5.

Powołano sekcje:

1. Ogólnego przygotowania
2. Gimnastyczną
3. Piłki nożnej
4. Koszykówki
5. Siatkówki
6. Tenisa stołowego
7. Szachową

Po pojawieniu się pewnych nieporozumień natury organizacyjnej w kołach sportowych działających na terenie miasta, Rada Okręgowa ZS “Start” nakazała, aby Koło Sportowe przy Cechu Rzemiosł w Grudziądzu zaistniało jako Zrzeszenie Sportowe “Start” Koło Międzyspółdzielniane Nr. ... w Grudziądzu. Uchwalono również, że powinno ono zrzeszać wszystkich członków spółdzielni z terenu miasta, za wyjątkiem Spółdzielni Inwalidów “Dobrobyt”, zrzeszającej samych inwalidów i zarejestrowanej już przez Radę Główną “Start”.
20 maja 1953 roku koło zostało zarejestrowane przez Radę Główną “Start” jako Koło Sportowe Nr. 285. W latach 1955-1958 prezesem był Tadeusz Cernecki - prezes spółdzielni “Dobrobyt”. Wiceprezesem był Stefan Domagalski, sekretarzem Maliszewski, a członkami zarządu: Pokorski, Granica i Bergman. Biura mieściły się przy ul. Klasztornej 6.

W okresie tym działały sekcje:

1. Podnoszenia ciężarów - instruktorem został długoletni zawodnik Józef Borucki
2. Piłki koszykowej mężczyzn - trenerem był Sylwester Sternicki abs. AWF W-wa
3. Piłki ręcznej - instruktor Śniegowski
4. Szachowa - kierownikiem był Stefan Domagalski
5 Tenisa ziemnego - instruktor Wacław Michalak (do 1956 roku)
6. Sekcja pływacka - instruktor Paczkowski (sekcja ta została przejęta od “Sparty” Chełmża w lutym 1957 roku).

W wyniku trudności finansowych ostatnie dwie sekcje - tenisa ziemnego i sekcja pływacka - po dwóch miesiącach działalnosci zostały rozwiązane. W sekcji podnoszenia ciężarów wybijającą się postacią tego okresu był, wielokrotny Mistrz Polski wagi cieżkiej, Paweł Heidek.
W roku 1957 i latach następnych w ogólnie sprzyjającej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kraju, dotychczasowe koła powróciły do pierwotnej formy klubu sportowego z nawiązaniem do dawnych tradycji.
W naszym mieście zmiany organizacyjne polegały na powołaniu samodzielnych klubów sportowych i tak Koło Sportowe “Start” zostało przekształcone na Spółdzielczo-Rzemieślniczy Klub Sportowy “Start” z siedzibą przy ul. Klasztornej 6. Budżet klubu składał się z dwóch części. Jedna to dotacja z Rady Głównej “Start”-u, a druga to środki ze Spółdzielni Pracy i Rzemiosła, z pominięciem formy przekazywania pewnych sum do Rady Okręgowej ZS “Start”.
Rok 1958 przyniósł kilka posiedzeń MKKF w Grudziądzu dotyczących SRKS “Start”, gdyż klub w tym czasie przeżywał kryzys finansowy i pojawiły się wnioski o likwidację klubu, lecz zostały oddalone. Zobowiązano przyszły Zarząd do utrzymania sekcji koszykówki, podnoszenia ciężarów i polecono ponowne zainteresowanie sie tenisem ziemnym. Ostatecznie zajęto się tylko dwoma sekcjami: sekcją podnoszenia ciężarów i tenisa ziemnego.
Prezesem od początku lat 60-tych do połowy lat 70-tych był Franciszek Grossmann, a siedziba klubu początkowo mieściła sie przy ul. Obrońców Stalingradu 74 (biura Cukierniczej Spółdzielni Pracy “Pomorzanka”), a następnie przy tej samej ulicy, ale pod numerem 84 (pomieszczenie własne klubu - obecnie ul. Chełmińska). Kolejna siedziba klubu mieściła się przy ul. Toruńskiej 29 w biurach Mineralnej Spółdzielni pracy “Wisła”, której prezesem był Władysław Walc, a od 1976 roku klub posiada już własne obiekty przy ul. Konarskiego 36.
Z okazji XV-lecia ZS “Start” w 1968 roku Złote Odznaki ZS “Start” uzyskali: Franciszek Grossmann, Wacław Michalak, Alojzy Karow, Roman Buczkowski, Stefania Kamińska, Zygmunt Pawłowski, Edmund Kucharski, Gerard Chojnowski, Stefan Wojewódka, Henryk Brzezicki.
Srebrne Odznaki ZS “Start”: Eugeniusz Gronau, Teofil Próchniak, Dionizy Michalak.
W 1968 roku Klub liczył 181 czynnych członków. Tenisiści ziemni, na czele których stał mgr. Alojzy Karow oraz dwaj instruktorzy Edmund Kucharski i Wacław Michalak, należeli do czołówki okregu, a trenowali na dwóch poniemieckich kortach przy ul. Parkowej 14. Dzisiaj na tym miejscu stoi Powiatowy Urząd Pracy. Sekcja podnoszenia cieżarów liczyła 50 członków i pracowała pod kierunkiem Romana Buczkowskiego i Gerarda Chojnowskiego. W 1967 roku ciężarowcy startowali w 14 zawodach mistrzowskich, 4-centralnych oraz 6 spotkaniach towarzyskich. Wyróżniającymi się zawodnikami w sekcji byli Mistrzowie Polski ZS ”Start” - Stefan Wojewódka, Gerard Chojnowski, Andrzej Kamiński, Jan Kubicki Z. Dominikowski, E. Kutrzyk. Najistotniejszą niedogodnością tego okresu był brak własnego ośrodka. Zarówno cieżarowcy, jak i tenisiści ziemni, trenowali w wynajętych salach gimnastycznych grudziadzkich szkół: Szkoły Podstawowej przy ul. Moniuszki i ul. Kochanowskiego, Zespole Szkół Elektryczno-Chemicznych, Technikum Rolniczego w Wielkim Tarpnie, i I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Sienkiewicza (tutaj najdłużej, bo do 1978 roku tenisiści ziemni, a do 1976 roku - ciężarowcy). Kiedy pobudowano siłownię dla ciężarowców, przy ul. Konarskiego 36, obok której w latach 1980-1985 powstała nowa haladla tenisistów oraz budynek z zapleczem socjalno-sanitarnym, bazą noclegową na 50 miejsc i stołówką na 80 miejsc. Wykonawcą była Budowlano-Instalacyjna Spółdzielnia Pracy w Grudziądzu. Latem tenisiści ziemni trenowali na kortach przy ul. Parkowej 14. Sąsiadowały one z PeBeRolem, które zaczęło się rozbudowywać, co było przyczyną ich likwidacji. W ich miejsce powstały 4 korty przy ul. Rapackiego. Budowa tych kortów to już inna historia. W roku 1968 wykonano projekt rozbudowy kortów przy ul. Parkowej 14. W wyniku decyzji ówczesnego Prezydium Rady Miejskiej nie zezwolono na rozbudowę i modernizację z przyczyny, którą powyżej przytoczyłem. Korty przy ul. Rapackiego (dzisiaj na tym miejscu stoi supermarket “Intermarche”) powstały w latach 1973-1974 w znacznej mierze w czynie społecznym, a w 1989 roku przestały istnieć. Klub uzyskał w 1975 roku działkę o pow. 3,47 ha na lokalizację 11 kortów przy ul. Konarskiego 36, wykonano nawet prace geodezyjno-melioracyjne, ale z uwagi na brak środków pieniężnych i zmian społeczno-politycznych, do dnia dzisiejszego, korty te nie powstały.
W 1973 roku utworzono jednolity system kultury fizycznej oraz z uwagi na rozstanie się rzemiosła i spółdzielczości pracy, nastąpiła również zmiana nazwy klubu z dotychczasowej SRKS “Start” na SKS “Start”, czyli Spółdzielczy Klub Sportowy “Start”, natomiast siedziba Zarządu mieściła się początkowo przy ul. Działyńskich 4. SKS zakończył działalność w 1990 roku, a w 1991 opracowano nowy statut i zaczął działalność Miejski Klub Sportowy “Start”. Związane to było z krytyczną sytuacją spółdzielczości pracy, która nie była w stanie dalej finansowć działalności klubu. Wówczas działały tylko dwie sekcje, a były nimi: tenis ziemny i sekcja podnoszenia cieżarów. W 1993 roku powstała sekcja trójboju siłowego i w tymże samym roku dołączyła sekcja bokserska. Chciałbym zaznaczyć, że w 1993 roku Klub obchodził 40-lecie istnienia. Były gratulacje i życzenia oraz upominki. Z “łezką w oku” wspominano minione czasy. W 2003 roku Klub posiada 4 sekcje (3 wyczynowe tj. ciężarowców, bokserską oraz trójboju siłowego i jedną niewyczynową, sekcję tenisa ziemnego). Jako Klub byliśmy organizatorami Mistrzostw Polski Juniorów w podnoszeniu ciężarów i w boksie. Na naszych obiektach odbywają się zgrupowania Kadry Narodowej Juniorów PZPC i Kadry Okęgu PZB oraz obozy szkoleniowo-kondycyjne innych klubów z kraju i okręgu.

Spółdzielnie Pracy w Grudziądzu, które podlegały klubowi pod względem sportowym - rok 1975:

1. “Hydrogeowiert” ul. Rejtana - Prezes Kazimierz Mielcarski
2. “Instalator” ul. Kalinkowa 46 - Prezes Kazimierz Przewoźny
3. Krawców ul. Groblowa 3 - Prezes mgr. Henryk Karpiński
4. Krawiecko-Galanteryjna im. 1-ego Maja, ul. Obrońców Stalingradu 69 - obecnie ul. Chełmińska - Prezes Henryk Brzeziński
5. Remontowo-Budowlana ul. Cegelniana 21 - Prezes Piszczyk
6. “Autowarnap” Warsztat Naprawy Samochodów, ul. Obrońców Stalingradu (obecnie ul. Chełmińska 200) - Prezes Żuchliński
7. Wielobranżowa-Usługowa ul. Plac Wolności 7 - Prezes Marian Kociorski
8. “Wisła” Spółdzielnia Cukiernicza ul. Obrońców Stalingradu 74 (Chełmińska) - Prezes Berlińska
9. Wyrobów Budowlano-Mineralnych ul. Mikołaja z Ryńska - Prezes Władysław Walc
10. Spółdzielnia Inwalidów “Dobrobyt” ul. 22-ego Lipca 19 (obecnie Pańska) - Prezes Litwic
11. Spółdzielnia Inwalidów “Solidarność” ul. 1-ego Maja 36 (obecnie Toruńska) - Prezes Dybiński
12. Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Moniuszki 13 - Prezes Roman Wardziński

Na rzecz pracowników tych spółdzielni klub organizował imprezy o charakterze masowym. Były to spartakiady zakładowe oraz rajdy rowerowe, grzybobrania, rozgrywki w tenisa ziemnego, badmingtona, piłki siatkowej, zdobywania odznak sprawności fizycznej, itp. Przez okres 1978 do 1982 istniała w klubie sekcja “biegów na orientację”, którą opiekował sie Henryk Urbański. W tym czasie zorganizowano 5 imprez srodowiskowych oraz jedną imprezę międzynarodową - XIII Międzynarodowe Biegi na Orientację o Puchar Rady Głównej ZSSP “Start” w okolicach Grudziądza (sierpień 1982 roku).

    Sekcja Podnoszenia Ciężarów

Po zakończeniu II wojny światowej cieżkoatletykę prowadziła “Stal”. W 1950 roku zawodnicy z Grudziądza zajęli I miejsce w wadze piórkowej - Józef Borucki - 210kg, w wadze ciężkiej Paweł Heidek - 305kg. W 1952 roku w mistrzostwach okręgu w Toruniu Heidek ustanowił w wyciskaniu nowy rekord Polski - 108,5kg o 3,5kg lepszy od poprzedniego.
Do “Startu” sekcja podnoszenia ciężarów “przeszła” w 1954 roku. Pierwszym jej szkoleniowcem był wspomniany już, doskonały zawodnik, Józef Borucki - aż do 1957 roku, kiedy pracą trenerską zajął się Roman Buczkowski. W tym samym roku ciężarowcy “Startu” zajęli III miejsce w Mistrzostwach Pomorza, a Heidek został Mistrzem Pomorza wagi ciężkiej, wyczyn ten powtórzył również w roku następnym.W 1964 roku w zawodach o Puchar ZS “Budowlani” startowcy wywalczyli IV miejsce, a największy wkład wnieśli:
Gerard Chojnowski i Stefan Wojewódka, którzy byli zwycięzcami indywidualnymi, G. Chojnowski w wadze piórkowej - 252,5kg S. Wojewódka w wadze lekkiej - 307,5kg
III miejsca: Pawłowski w wadze lekkociężkiej - 315kg R.Buczkowski w wadze ciężkiej - 325kg
VI miejsca zajęli: Rymacki w wadze średniej - 290kg Kopko w wadze półciężkiej - 285kg
VII miejsce: Pacanowski w wadze półciężkiej - 273,5kg.

W 1966 roku z udziałem 70 zawodników ze wszystkich klubów krajowych, zostały zorganizowane w Grudziądzu, w sali sportowej II LO przy ulicy Marcinkowskiego, Mistrzostwa Polski ZS “Start”. Zawodnicy startowali w kat. Juniorów i seniorów. W imprezie tej - poza konkursem - wystąpił, pochodzący z Grudziądza Waldemar Baszanowski, ustanoawiając nowy rekord Polski w wyciskaniu - 142,5kg, a w trójboju uzyskał wynik 425kg.
Mistrzostwa przyniosły duże sukcesy naszym zawodnikom. Drużyna z wynikiem 38 pkt i dzięki większej ilości pierwszych miejsc zdobyła I m-ce wyprzedzając Bytom z tą samą iloscią 38 punktów.

       Nasi medaliści:

Juniorzy:

waga kogucia - Lech Zawada - 220kg - III miejsce
waga średnia - Jan Kubicki - 287,5kg - I miejsce

Seniorzy:

waga lekka - Stefan Wojewódka - 327,5kg - I miejsce
waga lekkociężka - Stefański - 375kg - I miejsce
waga półciężka - Eugeniusz Pawłowski - 320kg - I miejsce
                       - Jerzy Pacanowski - 317,5kg - II miejsce
waga ciężka - Roman Buczkowski - 357,5 - II miejsce

W rozgrywanych w Wiśle MP ZS “Start” w 1967 roku drużyna nie obroniła tytyłu Mistrza Polski. W jej składzie zabrakło Pawłowskiego, Stefańskiego i Rymackiego. Tytuł zdobyła drużyna z Bytomia. Odniesiono jednak kilka sukcesów indywidualnych. G. Chojnowski w wadze piórkowej i S. Wojewódka w wadze lekkiej wywalczyli tytuły Mistrzów Polski. R Buczkowski w wadze ciężkiej - II miejsce, a J. Kubicki w wadze półcięzkiej - III miejsce. W kategorii Juniorów Andrzej Kamiński (waga cięzka) - II miejsce, Z. Dominikowski (waga lekka) i E. Kutrzyk (waga lekko półciężka) - III miejsce.
W 1968 roku sekcja liczyła 50 członków, którzy startowali w 14 zawodach mistrzowskich i 4 centralnych. Wyróżniającymi się zawodnikami byli mistrzowie ZS “Start”: S. Wojewódka, G. Chojnowski, A. Kamiński, E. Kutrzyk, Z. Dominikowski, J. Kubicki. Pierwszy z nich - S. Wojewódka - był dwukrotnym mistrzem Polski ZS “Start”, posiadał tytuł najlepszego ciężarowca ZS “Budowlani”, był dwukrotnym Mistrzem Okręgu, mistrzem woj. Olsztyńskiego, pięciokrotnym Mistrzem Grudziądza i raz Mistrzem Bydgoszczy, zdobył dwa tytuły wicemistrza “Wstęgi Bałtyku”, był również zdobywcą VI-ego miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów. W swojej wadze (startował w wadze lekkiej) ustanowił nowy rekord Polski ZS “Start”: wyciskanie -110kg, rwanie - 100kg, podrzut 127kg.
Drugi z nich G. Chojnowski do sekcji “trafił” w 1961 roku. Był Mistrzem Ziemii Kujawskiej, Mistrzem i Wicemistrzem okręgu, najlepszym ciężarowcem Polski ZS “Start” i ZS “Budowlani”. Występował w reprezentacji okręgu juniorów. Posiadał tytuł rekordzisty Polski ZS “Start” w rwaniu (kategoria piórkowa) - 82,5kg. Najlepszy wynik w trójboju - 262,5kg, wyciskanie - 74kg, rwanie - 82,5kg, podrzut - 112,5kg.

                                   Kalendarium:


Rok 1970:
Drużyna startowała w rozgrywkach klasy A woj. bydgoskiego. Po rundzie końcowej zajęła II miejsce. W mistrzostwach ZS ”Start” w Opolu drużyna zdobyła dwa tytuły wicemistrzowskie, trzech zawodników zajęło III miejsca, sześciu zawodników uzyskało II klasę sportową, a 12 III klasę sportową.

Rok 1971:
W rozgrywkach Ligi Okręgowej drużyna wynikiem 7232,5kg zajęła ostatecznie IV miejsce. W mistrzostwach okręgu juniorów Andrzej Gołębiowski w wadze koguciej zgobył wicemistrzostwo okręgu, a Marian Kleczka w kategorii lekko-ciężkiej zdobył III miejsce wynikiem 345kg. W mistrzostwach młodzieży do lat 23 Mistrzostwo Okręgu w wadze ciężkiej zdobył Andrzej Kamiński, III miejsce, w wadze średniej Edward Długołęcki i Antonii Kwiatkowski w wadze pólciężkiej V miejsce.
W międzynarodowym turnieju Organizowanym przez Radę Główną ZS “Start” w Opolu w kategorii juniorów Marcin Kleczka w wadze lekko-ciężkiej zdobył srebrny medal wynikiem 370kg, Edward Długołęcki wynikiem 310kg zdobył brązowy medal i w kategorii seniorów też medal brązowy. W drużynowym turnieju juniorów okręgu bydgoskiego sekcja zajęła III miejsce. Henryk Szczesniak w wadze muszej pobił dwa rekordy okręgu w rwaniu i trójboju, a Marian Kleczka w trójboju olimpijskim uzyskał 380kg zajmując I miejsce.
Sekcja zajmowała III miejsce w okręgu w zdobywaniu klas sportowych. Uzyskała ich 18, w tym 2 - I klasy, 5 - II klasy i 11 - III klasy. Marian Kleczka i Henryk Szczęsniak uzyskali “kółko olimpijskie”, a 6 zawodników uzyskało normę na pierwsze “kółko”. Prócz wyżej wymienionych wyróżniali się również Lech Zawada, Jan Kubicki, Mirosław Kubica, Lech Piotrowiak.

Rok 1972:
W Mistrzostwach Grudziądza tytuły mistrzowskie w trójboju uzyskali:
waga kogucia -Jan Ziółkowski - 162,5kg
waga piórkowa - Lech Zawada - 250kg
waga lekka - Borucki - 272,5kg
waga srednia - Edward Długołęcki - 325kg
waga półciężka - Antoni Kwiatkowski - 340kg
waga lekko-cieżka - Marian Kleczka - 380kg
waga ciężka - Andrzej Kamiński - 360kg
waga superciężka - Roman Buczkowski - 335kg
W zawodach o Puchar Ziem Nadwiślańskich drużyna zajęła I miejsce wygrywając w następujących kategoriach:
waga kogucia - Pałaszewski - 157,5kg
waga półciężka - Jan Kubicki - 227,5kg
waga lekko-ciężka - Antoni Kwiatkowski - 235kg
waga ciężka - Andrzej Kamiński - 220kg
Marian Kleczka rozpoczął służbę wojskową, w czasie której reprezentował “Zawiszę” Bydgoszcz

Rok 1973:
W indywidualnych Mistrzostwach Grudziądza z okazji 28 Rocznicy Wyzwolenia Miasta pierwsze miejsca zajęli:
Juniorzy:
waga piórkowa - Pałaszewski - 172,5kg
waga lekka - Podolak - 175kg
waga srednia - Adamowicz - 225kg
waga pólciężka - Reich - 185kg
Seniorzy:
waga piórkowa - Lech Zawada - 170kg
waga półciężka - Adam Paliwoda - 200kg
waga ciężka - Andrzej Kamiński - 245kg

Rok 1974:
W indywidulnych Mistrzostwach Okręgu Juniorów w Bydgoszczy grudziądzanie zajęli drużynowo II miejsce, a zawodnicy uzyskali następujące rezultaty:
waga musza : W. Jankowsi - 152,5kg - I miejsce
                      H. Karbowski - 130kg - IV miejsce
                       J. Piotrowiak - 125kg - VI miejsce
waga kogucia : M. Maćkiewicz - 132,5kg - III miejsce
waga piórkowa : W. Pałaszewski - 172,7kg - V miejsce
waga półciężka : J. Adamowicz - 252,5kg - I miejsce
                      H. Bucholc - 197,5kg _- IV miejsce
waga lekkociężka : R. Lis - 192,5kg - II miejsce
W indywidualnych Mistrzostwach Grudziądza mistrzami zostali:
Juniorzy :
waga musza : J. Piórkowski - 125kg
waga kogucia : W. Jankowski - 145kg
waga piórkowa - W. Pałaszewski - 172,5kg
waga średnia - K. Gmys - 160kg
waga półciężka - J. Adamowicz - 235kg
waga lekkocieżka - R. Lis - 190kg
Seniorzy :
waga musza - J. Ziółkowsi - 155kg
waga piórkowa - H. Szcześniak - 215kg
waga lekka - Z. Podolak - 185kg
waga średnia - E. Długołęcki - 230kg
waga półciężka - J. Kubicki - 225kg
waga cieżka - A. Paliwoda - 220kg

Rok 1975:
Rok ten był dla sekcji krytyczny z uwagi na to, że dyrekcja I LO przy ul. Sienkiewicza wypowiedziała umowę o wynajmowaniu sali gimnastycznej bez prawa jej odmowy, gdyż zaczęły pękać sciany i fundamenty sali od rzucania sztang. Sekcji groziła likwidacja. Ratunkiem okazał sie barak przy ul. Konarskiego 36, który zawodnicy w czynie społecznym przystosowali do potrzeb sekcji.

Rok 1976:
W tym czasie budowana była specjalistyczna hala do podnoszenia ciężarów typu Pilawa III. Halę oddano do użytku 1.10.1977 roku.

Rok 1978:
W mistrzostwach Okręgu seniorów drużyna zdobyła I miejsce, a w juniorach II miejsce.

Rok 1979:
Sekcja drużynowo zdobyła II miejsce w Okręgu i wicemistrzostwo ZS “Start” oraz zakwalifikowała sie do II Ligi Państwowej Mirosław Dąbrowski ustanawiając nowy rekord kraju został Mrzem Polski. Zdobył róistwnież złoty medal na VI Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży. Zdzisław Faraś był Wicemistrzem Polski oraz ZS “Start”. Obaj ci zawodnicy powołani zostali do kadry narodowej juniorów. Do wyróżniających sie zawodników należeli : Zbigniew Rzepkowski, Franciszek Babiarz, Marek Banach, Andrzej Wojciechowski.

Rok 1980:
Brazowe medale zdobyli: Mirosław Dąbrowski na Mistrzostwach Świata w San Marino i Zdzisław Faraś w turnieju o puchar “Wielkiego Berlina”. Klasę mistrzowską krajową posiadło 2 zawodników, I klasę państwową - 3 zawodników, II klasę państwową -5-ciu zawodników, młodzieżową złotą - 12 zawodników, a młodzieżową srebrną - 14 zawodników.

Rok 1982:
Z uwagi na brak środków finansowych działalność sekcji była zminimalizowana. Wzięto tylko udział w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Międzynarodowych. Sukcesów nie zanotowano.

Rok 1983:
Sekcja znajdowała sie w II lidze. Jeden zawodnik należał do Kadry Narodowej, dwóch posiadało I klasę sportową, sześciu II klasę sportową, ośmiu młodzieżową złotą, sześciu młodzieżową srebrną, czterech młodzieżową brązową. Drużyna zdobyła Misstrzostwo Polski ZS “Start” i Mistrzostwo Okręgu w kategori Juniorów.

Rok 1984:
Sekcja należała do II Ligi państwowej i znajdowała się na 19 miejscu w Polsce. Do kadry narodowej seniorów i juniorów należało 5-ciu zawodników posiadających I klasę sportową. Zostaje Drużynowym Mistrzem Polski ZS “Start” - Wrocław. Brązowy medal Jerzego Śliwińskiego na Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 18-tu - Poznań, zostaje powołany do kadry Polski Juniorów.

Rok 1985:
W rezerwie kadry narodowej znaleźli się: Mariusz Sułecki , Krzysztof Krawczyk, Zdzisław Krawczyk, Zbigniew Rzepkowski, Jerzy Śliwiński. Do kadry narodowej juniorów powołano; Mariusza Sułeckiego, Eugeniusza Sułeckiego, Jerzego Sliwińskiego, Bogdana Farasia. W Mistrzostwach Polski Mariusz Sułecki zajął VII miejsce z wynikiem 315kg.
Spartakiada Młodzieży do lat osiemnastu:
Eugeniusz Sułecki - 280kg - II miejsce
Mariusz Sułecki - 242,5kg - IV miejsce
Roman Holz - 250kg - VI miejsce
Spartakiada Młodzieży do lat dwudziestu:
Dariusz Barczyk - 180kg -VIII miejsce
Mariusz Sułecki - 252,5kg - VI miejsce
Bogdan Faraś - 262,5kg - VIII miejsce

Rok 1986:
Sekcja zajęła 10 miejsce w II Lidze państwowej. Po raz trzeci zdobyto Mistrzostwo Polski ZS “Start” we wszystkich kategoriach wiekowych. Zawodnicy wygrali Mistrzostwa o “Bursztynową Sztangę”, gdzie brały udział zespoły pierwsz oligowe. Drużynowo byli mistrzami okręgu. Mariusz Sułecki i R. Holz w XII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży zdobyli złote medale. Czterech zawodników należało do Kadry Narodowej Polski. W Mistrzostwach Świata Mariusz Sułecki zdobył srebrny medal, a w Mistrzostwach Polski do lat 23 Zdzisław Krawczyk zdobył brązowy medal. M. Sułecki został objęty centralnym szkoleniem przed zbliżającą sie Olimpiadą. Złoty medal Jerzego Sliwińskiego i tytuł Mistrza Polski Juniorów, reprezentant Polski w Mistrzostwach Europy i Świata w Niemczech, gdzie zajął VII miejsce oraz w meczach międzypaństwowych. NRD - Polska - Węgry, Polska - NRD, Polska - Bułgaria, Polska - Rumunia.

Rok 1987:
W plebiscycie na tytuł Sportowca Grudziadza 1987 ogłoszonym przez Klub Olimpijczyka, Mariusz Sułecki - IX zawodnik Mistrzostw Świata Juniorów zajał III miejsce oraz zdobywa Mistrzostwo Polski Juniorów, a w Tarnowskich Górach w Turnieju Przyjaźni ustanawia nowy rekord Polski Juniorów w rwaniu - 146kg. Srebrny medal Jerzego Śliwińskiego w Mistrzostwach Polski do lat 23 - Bydgoszcz, członek Kadry Olimpijskiej na Olimpiadę w Seulu.

Rok 1988:
Stortowcy są Mistrzami Polski ZS “Start”. Sześciu zawodników jest w Kadrze Narodowej. Indywidualnie Mariusz Sułecki był wicemistrzem Świata i Mistrzem Europy. Zajmował III miejsce w Polsce w klasyfikacji o “Złotą Sztangę” PZPC i Przeglądu Sportowego”. Klub został sklasyfikowany na drugim miejscu w Polsce. Mariusz Sułecki w klasyfikacji europejskiej znajdował sie na I miejscu, jako junior w swojej wadze. Wyrywając 165kg ustanowił rekord polski seniorów w wadze 75kg. W klasyfikacji katowickiego “Sportu” w punktacji na najlepszych trenerów w kategorii Juniorów - szkoleniowiec “Startu”, trener Kadry młodzieżowej - Edmund Bryliński zajął II lokatę. J. Śliwiński startuje w prestiżowym turnieju międzynarodowym zaliczanym do rozgrywek Pucharu Świata.

Rok 1989:
W rozgrywkach Ligi Okręgowej Juniorów do lat 18 “Start” zajął I miejsce uzyskując 7463,8 punktów. Najlepszym zawodnikiem był Paweł Ziólkowski, który w punktacji Sinclaira uzyskał 311,2 pkt. Mariusz Sułecki zdobył brązowy medal, III miejsce w rwaniu w Mistrzostwach Swiata w podnoszeniu cieżarów, a w wieloboju zajął IV miejsce - USA Fort Landen i ustanowił nowy rekord Polski w rwaniu 157,5kg. Jerzy Śliwiński zdobył złoty medal w Mistrzostwach Polski do lat 23 - Ciechanów.

Rok 1990:
Brązowy medal Mariusza Sułeckiego w Pucharze Świata wynikiem 340kg w dwuboju. W Mistrzostwach Polski Seniorów Jerzy Śliwiński zdobył brązowy medal. Paweł Ziółkowski zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 20.

Rok 1991:
Paweł Ziółkowski zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów i ustanowił w kat. 65kg nowe rekordy Polski: w rwaniu 112,5kg i w dwuboju 247,5kg. Mariusz Sułecki - brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów oraz VI miejsce na Mistrzostwach Świata Seniorów - RFN. Uzyskuje klasę mistrzowską międzynarodową.

Rok 1992:
Paweł Ziółkowski zajął III miejsce na Mistrzostwach Europy Juniorów do lat 20, zdobył tytuł Mistrza Polski i zajął II miejsce w Mistrzostwach Polski Młodziezy. Drużyna natomiast awansowała do I Ligi Krajowej.

Rok 1993:
Paweł Ziółkowski ósmy na Mistrzostwach Świata, Jerzy Śliwiński zajął IV miejsce na Mistrzostwach Polski Seniorów ustanawiając rekord życiowy 365kg w dwuboju .

Rok 1994:
Brązowy medal Mariusza Wolskiego w Mistrzostwach Polski Seniorów - Tarnowskie Góry.

Rok 1995:
Srebrny medal Grzegorza Obersta w Mistrzostwach Polski do lat 18 - Wrocław. Brązowy medal Mariusza Wolskiego w Mistrzostwach Polski Seniorów - Ciechanów. Brązowy medal Pawła Wilewskiego w Mistrzostwach Polski do lat 16 - Biłgoraj. Złoty medal i Mistrzostwo Europy Weteranów zdobywa Zenon Osuch bijąc przy tym rekord Europy w rwaniu wynikiem 132,5kg. IV miejsce drużyny w XIII Turnieju o “Bursztynową Sztangę” - Nowy Dwór Gd., A Mariusz Sułecki wśród seniorów zajął I miejsce wg. Tabeli Sinclaira.

Rok 1996;
Brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 16 Marcina Jabłońskiego - Ropczyce. Brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów Mariusza Wolskiego - Ciechanów.

Rok 1997:
Srebrny medal Mistrzostw Polski do lat 16 Marcina Jabłońskiego - Sanok; brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 16 Bartłomieja Osucha - Sanok. Jerzy Śliwiński zastał wybrany “Trenerem Roku 1997” w plebiscycie Radia Grudziądz. Zenon Osuch zdobył złoty medal Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy Weteranów Podnoszenia Ciężarów.

Rok 1998:
Mistrzostwa Polski do lat 16 - Siedlce - Adam Tryjankowski zdobył złoty medal, Bartłomiej Osuch - srebrny medal oraz brązowy medal w Mistrzostwach Polski do lat 18 - Poznań; Michał Kamiński zdobył brązowy medal.

Rok 1999:
Bartłomiej Osuch wrócił z Mistrzostw Polski do lat 20 ze srebrnym medalem. Adam Tryjankowski - złoty medal Mistrzostw Polski do lat 16 - Ciechanów i VI miejsce w Mistrzostwach Europy - Wochy. Rafał Kurcz - brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 23 - Siedlce.

Rok 2000:
Marcin Jabłoński - złoty medal Mistrzostw Polski do lat 20 - Puławy, Bartłomiej Osuch - złoty medal Mistrzostw Polski do lat 20 - Puławy, Adam Tryjankowski - srebrny medal Mistrzostw Polski do lat 18 - Opoczno, Rafał Kurcz - srebrny medal Mistrzostw Polski do lat 23 - Siedlce, brązowy medal Drużynowych Mistrzostw Polski - Ciechanów - I Liga.

Rok 2001:
Mistrzostwa Polski do lat 20 - Siedlce: Marcin Jabłoński - srebrny medal, Sławomir Krause - srebrny medal, Adam Trojankowski - brązowy medal Mistrzostw Polski do lat 18 - Opole. Zenon Osuch - złoty medal Mistrzostwa Europy Weteranów - Czechy

Rok 2002:

Mistrzostwa Polski do lat 23 - Biłgoraj:
Marcin Jabłoński - złoty medal
Sławomir Krause - brązowy medal
Adam Tryjankowski - złoty medal Mistrzostw Polski do lat 20 - Grudziądz

W ciągu ostatnich dziewięciu lat podopieczni Jerzego Śliwińskiego zdobyli 28 medali: 7 złotych, 9 srebrnych, 11 brązowych, w tym medal Drużynowych Mistrzostw Polski Seniorów w 2000 roku, 7 tytułów Mistrzów Polski oraz dwóch zawodników brało udział w Mistrzostwach Świata i Europy.

Osobnym rozdziałem sekcji podnoszenia ciężarów jest “podsekcja” podnoszenia ciężarów niepełnosprawnych, która istniała przy naszym klubie w latach 1979-1993. Czołowym zawodnikiem był Mirosław Maliszewski, którego pierwszym trenerem był Roman Buczkowski, a nastepnie Edmund Bryliński. Oto rezultaty osiągniete przez Mirka:

1984r. - II miejsce na Międzynarodowych Zawodach w Szwecji
1985r. - złoty medal i Mistrzostwo Europy w Belgii oraz
             ustanowienie rekordu świata wynikiem 202,5kg.
1987r. - złoty medal i Mistrzostwo Europy - Francja
1988r. - złoty medal - Mistrz Olimpijski - Igrzyska
             Olimpijskie Osób Niepełnosprawnych w Seulu (Korea Płd.)
1989r. - złoty medal Mistrzostw Europy - Wrocław
1990r. - srebrny medal Mistrzostw Europy - Anglia
1991r. - srebrny medal Mistrzostw Europy - Francja
1992r. - brązowy medal Igrzysk Olimpijskich Osób Niepełnosprawnych -            Barcelona

Od 1986 do 1992 roku przez siedem lat był corocznym Mistrzem Polski. 17.04.1993 roku przechodzi do nowopowstałego Klubu Sportowego Niepełnosprawnych “Start” - Prezes Krystyna Grabowska.

Wykaz klas sportowych zawodników sekcji                     podnoszenia ciężarów

Rok 1977:
Osuch Zenon - II klasa
Faraś Zdzisław - złota młodzieżowa
Piotrowiak Jerzy - złota młodzieżowa

Rok 1978:
Faraś Zdzisław - II klasa
Osuch Zenon - II klasa
Piotrowiak Jerzy - złota młodzieżowa
Maćkiewicz Marek - złota młodzieżowa
Dąbrowski Mirosław - złota młodzieżowa
Kamiński Wojciech - srebrna młodzieżowa
Pęksa Roman - srebrna młodzieżowa
Gdak Jan - srebrna młodzieżowa
Rzepkowski Zbigniew - srebrna młodzieżowa
Wojciechowski Jerzy - srebrna młodzieżowa
Wojciechowski Andrzej - srebrna młodzieżowa
Babiarz Franciszek - srebrna młodzieżowa

Rok 1980:
Faraś Zdzisław - krajowa mistrzowska
Dąbrowski Mirosław - krajowa mistrzowska
Banach Marek - I klasa
Osuch Zenon - I klasa
Babiarz Franciszek - II klasa
Rzepkowski Zbigniew - II klasa
Wojciechowski Andrzej - II klasa
Ochendal Ryszard - złota młodzieżowa
Krawczyk Krzysztof - złota młodzieżowa
Rydzyński Andrzej - złota młodzieżowa
Helmin Krzysztof - złota młodzieżowa
Wolniak Adam - złota młodzieżowa
Bernat Roman - srebrna młodzieżowa
Kanowalski Krzysztof - srebrna młodzieżowa
Krawczyk Zdzisław - srebrna młodzieżowa
Raczyński Ryszard - srebrna młodzieżowa
Grona Roman - srebrna młodzieżowa

Rok 1981:
Dąbrowski Mirosław - mistrzowska krajowa
Faraś Zbigniew - I klasa
Rzepkowski Zbigniew - I klasa
Krawczyk Krzysztof - II klasa
Wolniak Adam - III klasa
Ochandal Ryszard - złota młodzieżowa
Krawczyk Zdzisław - złota młodzieżowa
Helmin Krzysztof - złota młodzieżowa
Grona Roman - złota młodzieżowa
Bernat Roman - srebrna młodzieżowa
Konowalski Krzysztof - srebrna młodzieżowa
Faraś Bogdan - brązowa młodzieżowa
Redman Maciej - brązowa młodzieżowa
Bieńkowski Tomasz - brązowa młodzieżowa
Bieńkowski Roman - brazowa młodzieżowa

Rok 1983:
Rzepkowski Zbigniew - I klasa
Osuch Zenon - I klasa
Faraś Zenon - II klasa
Czapla Krzysztof - II klasa
Bieńkowski Tomasz - II klasa
Śliwiński Jerzy - II klasa
Krawczyk Zdzisław - II klasa
Grona Roman - II klasa
Piotrowski Wiesław - srebrna młodzieżowa
Holz Roman - srebrna młodzieżowa
Korona Kazimierz - brązowa młodzieżowa
Korgul Piotr - brązowa młodzieżowa
Puzio Grzegorz - brązowa młodzieżowa
Szewczyk Grzegorz - brązowa młodzieżowa

Rok 1984:
Rzepkowski Zbigniew - I klasa
Krawczyk Krzysztof - I klasa
Osuch Zenon - I klasa
Mazur Kazimierz - I klasa
Czapla Krzysztof - II klasa
Faraś Bogdan - II klasa
Śliwiński Jerzy - II klasa
Wolniak Adam - II klasa
Grona Roman - II klasa
Holz Roman - złota młodzieżowa
Piórkowski Mirosław - złota młodzieżowa
Barczyk Dariusz - złota młodzieżowa
Zaremba Krzysztof - złota młodzieżowa
Jakubowski Piotr - srebrna młodzieżowa
Szpila Andrzej - srebrna młodzieżowa
Kochalski Andrzej - srebrna młodzieżowa
Rzepkowski Dariusz - srebrna młodzieżowa

Rok 1986:
Krawczyk Krzysztof - I klasa
Sułecki Mariusz - I klasa
Sułecki Eugeniusz - I klasa
Osuch Zenon - I klasa
Krawczyk Zdzisław - II klasa
Barczyk Dariusz - II klasa
Faraś Bogdan - II klasa
Holz Roman - II klasa
Bieńkowski Tomasz - II klasa
Tułodziecki Janusz - II klasa
Michelus Ryszard - II klasa
Paliwoda Adam - II klasa
Wolniak Adam - II klasa

Rok 1987:
Mariusz Sułecki - Mistrzowska krajowa
Śliwiński Jerzy - Mistrzowska krajowa
Krawczyk Zdzisław - Mistrzowska krajowa
Faraś Bogdan - I klasa
Holz Roman - I klasa
Osuch Zenon - I klasa
Krawczyk Krzysztof - I klasa
Wolniak Adam - II klasa
Barczyk Dariusz - II klasa
Czapla Krzysztof - II klasa
Sułecki Eugeniusz - II klasa
Tułodziecki Janusz - II klasa
Michelus Ryszard - III klasa
Kaliński Tadeusz - III klasa

Rok 1988:
Sułecki Mariusz - Mistrzowska krajowa
Śliwiński Jerzy - Mistrzowska krajowa
Faraś Bogdan - I klasa
Krawczyk Krzysztof - I klasa
Krawczyk Zdzisław - I klasa
Sułecki Eugeniusz - II klasa
Barczyk Dariusz - II klasa
Michelus Ryszard - III klasa
Kaliński Tadeusz - III klasa

Rok 2003
Bartek Osuch - Mistrzowska międzynarodowa
Dominik Dyderski - Mistrzowska międzynarodowa
Sławomir Krause - Mistrzowska krajowa
Paweł Ziółkowski - Mistrzowska krajowa
Mariusz Sułecki - I klasa
Marcin Jabłoński - I klasa
Adam Tryjankowski - I klasa

         Sekcja tenisa ziemnego

Klub był właścicielaem 2 kortów ziemnych przejętych po niemieckim Sport-Club Graudenz - SCG przy ul. Parkowej 14. Teren był ogrodzony i znajdowały sie na nim budynki z szatniami, magazynem i toaletą. Były ławeczki, maszt flagowy - metalowy, krzesełka sędziowskie, słupki do siatek tenisowych oraz opomiarowana sieć wodociągowa. Korty były użytkowane do 1973 roku. Od 1974 roku trenowano na kortach przy ul. Rapackiego, aż do ich likwidacji w 1989 roku. Od tego roku dzięki uprzejmości i życzliwości Prezesów Sądu Rejonowego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 23 sekcja odbywa zajecia na korcie w “sądzie”.
Systematyczną działalność sekcja rozpoczęła z końcem lat 50-tych i początkiem 60-tych. Instruktorami w tym czasie byli Wacław Michalak i Edmund Kucharski. Kierownikiem sekcji był mgr. Alojzy Karow, który był również jednym z głównych załorzycieli Okręgowego Związku Tenisa Ziemnego, członkiem władz PZT oraz v-ce prezesem klubu w latach 1959-1978. W 1961 roku w ramach Spartakiady Miejskiej odbyły się Tenisowe Mistrzostwa Grudziądza.
Tytuły mistrzowskie w grach pojedyńczych zdobyli :
w juniorach - Barbara Wróblewska
w seniorach - Janina Radacka
w młodzikach - Krystian Karow
w juniorach - Henryk Drzymalski
w seniorach - Jerzy Drzymalski
W grach podwójnych :
w juniorach - Henryk Drzymalski - Roman Filipiak
w seniorach - Dionizy Michalak - Jerzy Drzymalski
w grze mieszanej - Janina Radacka - Jerzy Drzymalski

                          Kalendarium sekcji:

Rok 1963:
W Drużynowych Mistrzostwach Okręgu ulegliśmy “Goplanii” Inowrocław, z kolei w meczu z silnymi już wtedy zawodnikami “Startu-Wisły” Toruń, drużyna nasza w składzie: Henryk Drzymalski, Janusz i Gustaw Michalak oraz Krystian Karow przegrała co prawda, lecz tylko jednym punktem (5:6)
Rozpoczął się okres, w którym trofea zaczął zdobywać Henryk Drzymalski. W Mistrzostwach Pomorza Młodzików w Inowrocławiu zdobył w grze podwójnej w parze z Chełkowskim z “Goplanii” Mistrzostwo Pomorza. W grze pojedyńczej II miejsce zajmuje Krystian Karow, a za nim plasuje sie H. Drzymalski. Zaś w Mistrzostwach Polski ZS “Start” 12 letni Gustaw Michalak zdobywa tytuł Mistrza Polski Pionu Sportowego ZS “Start” po zwycięstwie nad Kwiatkowskim ze “Startu-Wisła” Toruń, a Krystian Karow w parze z Henrykiem Drzmalskim w grze podwójnej zdobywają II miejsce. W tym roku do sekcji wstępuje Tadeusz Ciesielski. W Ogólnopolskim Turnieju Juniorów i Młodzików w Ostródzie Jan Bartniczak zdobywa brązowy medal, a para deblowa J. Bartniczak - T. Ciesielski zajmują III miejsce.

Rok 1964:
Na Mistrzostwach Polski Młodzików “Mala” - H. Drzymalski zdobył III miejsce przegrywając w 1/2 finału z Wiesławem Mogiłko ze “Startu-Wisła” Toruń i znalazł się wśród najlepszych juniorów Pomorza na III miejscu, a w kraju na 20 pozycji, natomiast Janusz Michalak na 9 pozycji na Pomorzu. W młodzikach Krystian Karow klasyfikowany był na 2 miejscu, Jan Bartniczak na 4 pozycji, Gustaw Michalak i Krystyna Pawłowska na 6 pozycji, Tadeusz Ciesielski na 8 pozycji na Pomorzu. Rezultaty, które jeszcze osiągnięto to: dojście do 1/2 finału Krystiana Karowa i Jana Bartniczaka w Ogólnopolskim Turnieju “Ekspresu Wieczornego” i Legii W-wa, II miejsce Krystyny Pawłowskiej w “Pucharze Grunwaldu”, III miejsce pary deblowej J. Bartniczak - G. Michalak w tym samym turnieju oraz dwa tytuły v-ce Mistrzów Polski ZS ”Start”, które zdobyli H. Drzymalski w grze pojedyńczej i para deblowa J. Bartniczak - K. Karow w grze podwójnej.

Rok 1965:
Osiemnastoletni wówczas H. Drzymalski zdobył tytuł Mistrza Polski Juniorów ZS “Start”. Ten sam tytuł Mistrza Polski Juniorów ZS “Start” do lat 18 w 1969 roku w Wejcherowie zdobył Jan Bartmiczak po zwycięstwie w finale nad Wojciechem Glińskim ze “Startu-Wisła” Toruń, a drużyna w składzie: Jan Bartniczak, Tadeusz Ciesielski, Andrzej Drozdowski, Krystyna Pawłowska i Ewa Piasecka zdobyła tytuł Drużynowego V-ce Mistrza Polski ZS “Start”.

Rok 1966:
Tenisowe Mistrzostwa Juniorów ZS “Start” w Otwocku, gdzie Barbara Szczerbak zdobywa V-ce mistrzostwo w finale ulegając Teresie Mamaj z “Warszawianki” W-wa.

Rok 1967:
Mistrzostwo Polski Juniorów ZS “Start” w Warszawie - ekipa w składzie; Jan Bartniczak, Gustaw Michalak, Tadeusz Ciesielski, Krystyna Pawłowska i Ewa Piasecka zdobywa III miejsce. Para deblowa G. Michalak - T. Ciesielski pokonała bardzo silną i renomowaną w kraju parę deblową z “Warszawianki” Bogdan Rogólski - Tomasz Dziewanowski. Gra ta zadecydowała o zajęciu wyżej wspomnianej lokaty. B. Rogólski był wówczas krajowym Mistrzem Polski Juniorów i reprezentantem kraju w rozgrywkach Pucharu Gale`a.

Rok 1968:
Łódź - Mistrzostwa Polski ZS ”Start”. Drużyna w składzie jak powyżej. Sukcesów nie zanotowano. Wspomnieć można tylko bardzo zacięty pojedynek 1/8 finału pomiędzy T. Ciesielskim ,a A. Wasiniewskim z MKT Łódź, który uznano za najładniejszy mecz tych mistrzostw.

Rok 1969:
Mistrzostwa Miasta Grudziądza. Mistrzami i v-ce Mistrzami zostali:
Gra pojedyńcza juniorów:
1. Jan Bartniczak
2. Tadeusz Ciesielski
Gra pojedyńcza młodzików:
1. Zdzisław Drozdowski
2. Tadeusz Hirsch
Gra pojedyńcza juniorek:
1. Ewa Piasecka
2. Teresa Wychwaniak
Gra pojedyńcza pań:
1. Ewa Piasecka
2. Barbara Szczerbak
Gra pojedyńcza panów:
1. Jan Bartniczak
2. Dionizy Michalak
Gra podwójna panów:
1. Jan Bartniczak - Andrzej Drozdowski
2. Dionizy i Janusz Michalakowie

W 1970 roku odbyły się rozgrywki o Jesienne Mistrzostwo Miasta i Klubu.

Gra pojedyńcza seniorów:
1. J. Bartniczak
2.G. Michalak
Gra pojedyńcza seniorek:
1. Ewa Piasecka
2. Barbara Szczerbak
Gra podwójna panów:
1. Adam i Gustaw Michalakowie
2. Jan Bartniczak - Andrzej Drozdowski
Gra mieszana:
1. Brygida Nehring - J. Bartniczak
2. Barbara Szczerbak - G. Michalak
Gra pojedyńcza młodzików:
1. Tadeusz Hirsz
2. Zdzisław Drozdowski
Gra pojedyńcza młodziczek:
1. Barbara Drzymalska
2. Hanna Kucharska

Rok 1971:
Sekcja uczestniczy w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski w kat. A, w Ogólnopolskim Turnieju o Puchar ZMS w Bydgoszczy, w turnieju “Ekspresu Wieczornego” i Legii w Warszawie oraz w Turnieju Młodzików w Bytomiu, jednak bez wiekszych osiągnięć.
Zdzisław Drozdowski reprezentował okręg bydgoski w spotkaniu międzywojewódzkim z drużyną z Krakowa, a Andrzej Drozdowski brał udział w Międzynarodowym Turnieju z okazji 50 lecia SKS “Warszawianka”.
Zbigniew Janowski i Barbara Drzymalska w kat. młodzików zdobyli II miejsca na Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Uzdrowiska w Inowrocławiu. Do wyróżniających się zawodników zaliczyć należy: Katarzynę Karow mistrzyni miasta z 1964 i 1966 roku, Marek Kucharski v-ce mistrz okręgu młodzików z 1968 w Bydgoszczy - przegrał z Markiem Glińskim Wisła Toruń, Andrzej Drozdowski, który zdobył II miejsce w kat. młodzików, a J. Bartniczak II miejsce w kat. juniorów w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży.

Rok 1972:

Mistrzostwa Miasta odbywają się już na kortach przy ul. Rapackiego:
Gra podwójna:
1. Zdzisław Drozdowski - Zbigniew Janowski
2. Jan Bartniczak - Andrzej Drozdowski
Gra pojedyńcza seniorów:
1. Jan Bartniczak
2. Tadeusz Ciesielski
Gra pojedyńcza seniorek:
1. Barbara Szczerbak
2. Ewa Piasecka
Gra pojedyńcza juniorek:
1. Hanna Rudnik
2. Barbara Drzymalska
Gra pojedyńcza juniorów:
1. Andrzej Drozdowski
2. Zdzisław Drozdowski
Gra pojedyńcza młodzików:
1. Maciej Kossakowski
2. Tomasz Zieliński

Rok 1973:
Pięciu zawodników posiadło klasy sportowe: Barbara Drzymalska i Zbigniew Janowski - III klasę, Hanna Rudnik, Edward Pawłowski i Marek Gudera - klasę młodzieżową. Kolejne lata przynszą również sukcesy. Pracę szkoleniową w tym czasie prowadzą Edmund Kucharski , od 1975 roku do dnia dzisiejszego Tadeusz Ciesielski, a w 1976 dołącza do grona instruktorów Gustaw Michalak i od 1977 Adam Michalak. Na liście klasyfikacyjnej PZT za 1975 rok znaleźli się: Hanna Rudnik, Edward Pawłowski, Marek Gudera, Marek Gherke, Piotr Ziemer, Tomasz Cichocki. Osiągnięciem 1975 roku było zdobycie I miejsca przez Marka Guderę i IV miejsca przez Hannę Rudnik w Mistrzostwach Okręgu w Bydgoszczy.

Rok 1976:
Klub był Mistrzem Okręgu Juniorów w grach pojedyńczych i podwójnych i zajmował 19 miejsce na 85 klubów w skali kraju. Mistrzami Okręgu byli: Edward Pawłowski i Marek Gudera - juniorzy, Dariusz Badaczewski, Wiesława Wojtakowska i Anita Nowak (kadeci) oraz w młodzikach: Piotr i Tomasz Morczyńscy, Maciej Michalak i Krzysztof Konowalski. Tadeusz Ciesielski zajął III miejsce w zawodach organizowanych przez Międzyspółdzielniane Ognisko Sportu, Rehabilitacji, Turystyki i Wypoczynku w Olsztynie.

Rok 1977:
I miejsce Marka Gudery w Mistrzostwach Okręgu Juniorów Młodszych, a we Wrocławiu w turnieju ogólnopolskim zdobywa III miejsce. Edward Pawłowski w Mistrzostwach Okręgu juniorów młodszych zajął II miejsce. W Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży w grze podwójnej wraz z M. Guderą zajęli I miejsce, zdobywając złoty medal, a Hanna Rudnik zdobyła złoty medal w kat. Juniorek młodszych w grze pojedyńczej. W kategori młodziczek wyróżniła się Wiesława Wojtakowska, która w okręgu zajęła III miejsce. Hanna Rudnik otrzymała złotą klasę młodzieżową, a M. Gudera i E. Pawłowski - srebrną. W październiku w organizowanym w Wiśle Zgrupowaniu Kadry Okręgu Młodzików jako szkoleniowiec bierze udział T. Ciesielski.

Rok 1978:
M. Gudera jest na 32 pozycji krajowej listy klasyfikacyjnej PZT w juniorach. W Mistrzostwach Okręgu Juniorów E. Pawłowski zdobywa I miejsce po zwycięstwie nad Szymanowskim “Start-Wisła” Toruń. T. Ciesielski startuje w 52 Narodowych Mistrzostwach Polski w Katowicach. W dniu 6-18.02 zorganizowano I Zimowisko SKS “Start” Grudziądz.

Rok 1979:
Klub był organizotorem Mistrzostw ZSSP “Start” w Tenisie Ziemnym Juniorów do lat 16 (14-16.08.) T. Ciesielski startuje w Międzynarodowych Mistrzostwach ZS “ Start” w Krakowie i dochodzi do 1/8 finału.

Rok 1980:
Marek Gudera zostaje powołany do grupy szkoleniowej Gale`a i objety zostaje centralnym programem szkolenia PZT, którego koordynatorem był Henryk Dondajewski. Piotr Morczyński zdobył brązowy medal w Mistrzostwach Okręgu Juniorów Młodszych.

Rok 1981:
Wojciech Michalak zdobył II miejsce w Okręgowym Turnieju Skrzatów.

Rok 1982:
W turnieju z okazji 25 lat IKP w Toruniu udział bierze T. Ciesielski dochodząc do ćwierć finału.

W latach 1983-1984 sekcja przeżywała regres kadrowy związany z odejściem najlepszych zawodników na studia do innych miast i powstała tzw. “luka międzyrocznikowa”.

Rok 1985:
Izabela Johim zajmuje II miejsce w turnieju środowiskowym w Bydgoszczy. Do wyróżniających się zawodników należeli: Piotr Krzyżanowski, który w 1994 wyjechał z rodzicami na stałe do USA i tam również odnosił sukcesy. Został sklasyfikowany na 156 pozycji listy rankingowej Florydy do lat 14 - pomagał sekcji przysyłając piłki tenisowe. Wyróżniali się również: Sławomir Lewandowski, Sławomir Jankowski, Sławomir Kutrzyk, Anna Otwinowska. W kategorii sktrzatów za 1985 rok Marek Michalak i J. Johim zajmują IV miejsca, a Sebastian Johim XII miejsce.

Rok 1986:
Iza i Sebastian Johimowie przenoszą się do BKS “Polonia” Bydgoszcz, gdzie Iza nadal odnosi sukcesy. W XIII Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży Dariusz Jaskólski zdobywa brązowy medal. Pracę z młodzieżą w tym czasie prowadzą Adam Michalak i Tadeusz Ciesielski zarazem kierownik sekcji. Do pomocy zostaje zatrudniony Marek Gudera. Mariusz Ozdoba w Środowiskowym Turnieju Skrzatów w Bydgoszczy zdobywa brązowy medal. Anna Senica w Turnieju Okręgowym Młodzików w Inowrocławiu zajmuje II miejsce ulegając w finale Sylwi Rynażewskiej z “Goplanii” Inowrocław. Piotr Kalicki zostaje objęty centralnym szkoleniem PZT. W Mistrzostwach Grudziądza z okazji 22-go Lipca Agnieszka Dorosz i Marek Michalak zostają mistrzami w grupie do lat 15.

Rok 1989:
Korty przy ul. Rapackiego ulegają likwidacji. Warunki organizacyjne, szkoleniowe i finansowe nie pozwoliły realizować celów statutowych i w związku z tym sekcja została wykreślona z centralnego rejestru PZT. M. Ozdoba przechodzi do BKS “Polonia” Bydgoszcz. Dzisiaj jest Absolwentem Gdańskiej AWF i pracuje jako trener w Arce Gdynia.

Rok 1992:
Anna Senica przechodzi do BKS Polonia Bydgoszcz, a potem do Lechii Gdańsk. Dziś jest absolwentką Gdańskiej AWF. W tegorocznym Otwartym Turnieju Halowym “Wiosna 92” w kat. dziewcząt młodszych zwyciężyła Agnieszka Kuziora, w kat. młodziczek Katarzyna Furmańska, a w kat. dziewcząt starszych Aleksandra Dąbrowska. Wśród chłopców w analogicznych kategoriach zwycięzcami zostali Szymon Piątkowski, Arkadiusz Grabowski, Piotr Szczepkowski - wszyscy “Start” Grudziądz. W kategorii Open wśród pań zwyciężyła Anna Senica Lechia Gdańsk przed Anną Malinowską - niezrzeszona. Wśród panów Arkadiusz Grabowski przed Michałem Zaborskim - obaj “Start” Grudziądz.
Jesienny Turniej o Mistrzostwo Sekcji, który rozegrano na przełomie października i listopada przyniósł następujące rezultaty:
packarki młodsze:
1. Monika Kuziora
2. Katarzyna Przekazińska
packarze młodsi:
1. Artur Zielaskowski
2. Łukasz Radacki
packarze starsi:
1. Aleksander Przyborowski
2. Maciej Gąceżewicz
dziewczęta młodsze:
1. Katarzyna Trudnowska
2. Anna Nowak
3. Karolina Goszka
Dziewczęta starsze:
1. Aleksandra Dąbrowska
2. Agnieszka Kuziora
3. Ewa Dąbrowska
chłopcy:
1. Marcin Skabalak
chłopcy kat. Open:
1. Arkadiusz Grabowski
2. Szymon Piątkowski
3. Grzegorz Globke

Rok 1993:
Szymon Piątkowski i Arkadiusz Grabowski biorą udział w Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych w Olsztynie, Inowrocławiu, Sopocie, Szczecinie i Toruniu na własny koszt, jednak bez większych sukcesów. Szkółka tenisowa liczy 18 osób, a na wyróżnienie zasługują: Agnieszka i Monika Kuziora, Karolina Gawrońska, Maciej Mazurek i Artur Zielaskowski.

Rok 1994:
Reaktywowano Kujawsko-Pomorski Regionalny Związek Tenisowy, a klub nasz ponownie został członkiem zwyczajnym PZT. Sekcja w momencie rejestracji liczyła 20 osób. Obiecująco wówczas zaistniał na kortach regionu K-P Szymon Piątkowski, który w turniejach klasyfikacyjnych do lat 14 dwa razy dostał się do ćwierć finału w grze pojedyńczej, a w grze podwójnej w parze z Marcinem Kolasą z BKS “Polonia” zajął II miejsce. W turnieju klasyfikacyjnym w Toruniu w grze podwójnej wspólnie z kolegą klubowym Arkadiuszem Grabowskim dotarli do półfinału. Niestety przykra kontuzja Arka uniemożliwiła dokończenie tej gry i musieli kreczować mecz przy stanie 6:4 i 4:1 dla naszej pary. Pod koniec sezonu, w październiku A. Grabowski i Sz. Piątkowski, który grał już od maja, w barwach GTT, wywalczyli III miejsce w grze podwójnej w Regionalnym Turnieju Klasyfikacyjnym do lat 18.
W tradycyjnym turnieju otwartym z okazji 1-ego Maja, który wywołał bardzo duże zainteresowanie w środowisku grudziądzkich amatorów tenisa - startowało aż 10 pań i 16 panów. W tej grupie rekreacyjnej poszczególne miejsca zajęli:
Panie:
1. Mariola Ptaszyńska
2. Lucyna Harendarczyk
3. Jolanta Zarębska
Panowie:
1. Robert Gawroński
2. Mirosław Zielke
3. Andrzej Grenda
W grupie zawodniczej-wyczynowej - dziewczęta do lat 10:
1. Karolina Gawrońska
2. Monika Kuziora
W grupie zawodniczej-wyczynowej - dziewczęta do lat 15:
1. Agnieszka Kuziora
2.Joanna Zielaskowska
3. Ewelina Oskroba
Chłopcy do lat 10:
1. Maciej Mazurek
2. Artur Zielaskowski
Chłopcy do lat 15:
1. Michał Zaborski
2. Krzysztof Kapiszka
3. Filip Piasecki

Rok 1995:
Sekcja liczy 60 członków łącznie ze szkółką tenisową - nowym naborem. Znaczących osiągnięć nie odnotowano. Na wyróżnienie zasługują: Karolina Gawrońska, Joanna Zielaskowska, Artur Zielaskowski, Maciej Mazurek, Michał Zaborski, Krzysztof Kapiszka, Arkadiusz Grabowski. Zawodnicy jeździli na turnieja na własny koszt.

Rok 1996:
W turnieju zorganizowanym z okazji Wyzwolenia Grudziądza zwycięzcami zostali: Paweł Gabrysiak, Arkadiusz Grabowski, Karolina Gawrońska, Aleksandra Mandecka, a drugie miejsca zajęli: Paweł Szliskus, Patryk Pawłowski, Joanna Zielaskowska, Magdalena Bona. Maciej Mazurek przechodzi do GTT. Rok 1997: Luty - Trzecie Halowe Mistrzostwa Polski Kadetów . Krzysztof Kapiszka doszedł do III rundy mistrzostw. Sierpień - korty “Wisły” w Toruniu, K. Kapiszka zdobywa Mistrzostwo Okręgu K-P do 16 l po zwycięstwie nad Mateuszem Sobczakiem BKS “Polonia” Bydgoszcz. Mistrzostwa Polski Kadetów do lat 16, K. Kapiszka przegrywa w II rundzie mistrzostw z Wojciechem Owsiakiem “Start-Wisła” Toruń - nr 2 w kraju w tej kategorii. Artur Zielaskowski przechodzi do GTT.

Rok 1998:
Zorganizowano otwarty turniej z okazji 1-ego i 3-ego Maja:
Dziewczęta:
1. Martyna Szcześnik
2. Lilianna Ciechanowska
3. Ewa Czajkowska
Chłopcy młodsi:
1. Jakub Pasturczak
2. Jakub Kurzawiak
3. Jędrzej Chrzanowski
Seniorzy:
1. Patryk Pawłowski
2. Krzysztof Kapiszka
3. Szymon Piątkowski (GTT)

Od 1999 roku sekcja nie prowadzi szkolenia w sensie wyczynowym, lecz nadal prowadzi naukę gry w tenisa dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Najbardziej utalentowani z pośród młodzieży odchodzą do innych klubów, tam. gdzie do dyspozycji są korty tenisowe, gdzie można dalej się rozwijać, tak jak Adam Pieściński, który po dwóch latach treningu wiosną 2001 roku przeszedł do Uczniowskiego Klubu Sportowego w Bydgoszczy. Obecnie w 2003 roku naukę gry w tenisa, w cyklu przemiennym pobiera 20 osób w tym 14-cioro dzieci i młodzieży.
Kiedy w latach “luki międzyrocznikowej”, tj. 1983-85 brakowało młodzieży, w klubie powstało koło TKKF dla dorosłych miłośników gry w tenisa ziemnego, na bazie, którego powstało Miejskie Koło TKKF Amatorów Tenisa Ziemnego. Załorzycielem koła klubowego był Henryk Ptaszyński. Koło Liczyło 12 osób. Szefem Mijskiego Koła została Krystyna Gluzińska.
Sekcja naszego klubu wespół z Miejskim TKKF organizowała otwarte turnieje o Grand Prix Grudziądza, Cykliczny Turniej o Grand Prix woj. Toruńskiego (Toruń - Grudziądz). Były to imprezy naprawdę masowe, gdyż w każdym turnieju startowało nie mnej niż 18-30 osób, a odbywały się one na kortach przy ul. Rapackiego, aż do ich likwidacji w 1989 roku. Wszystkie te turnieje prowadził Tadeusz Ciesielski -sędzia OZT - za co został uhonorowany przez Zarząd Wojewódzki TKKF w Toruniu Honorową Odznaką TKKF - za zasługi w upowszechnianiu rekreacji fizycznej (19.01.1988 roku). Imprezy te przyniosły spodziewany skutek. Do sekcji zaczęła napływać młodzież; m.in. Piotr Kalicki, Szymon Piątkowski, Anna Senica i inni. W dniach 30.09-2.10.1988 roku na naszych kortach rozegrano IV Mistrzostwa Polski Pracowników Przemysłu Gumowego “Stomil” w Polsce, które przeprowadził, a zarazem sędziował T. Ciesielski - sędzia OZT Bydgoszcz.
Niewątpliwie największym tenisistą i to nie tylko z okresu 1957-1986, ale w całej historii kujawsko-pomorskiego tenisa był,Henryk Drzymalski. Nasz wychowanek największe sukcesy uzyskał w barwach “Polonii” Bydgoszcz. Pierwszy tytuł Mistrza Polski Seniorów zdobył w roku 1974 zwyciężając w finale Wojciecha Fibaka. W grze podwójnej, z Fibakiem także zdobył tytuł Mistrza Polaki, a w grze mieszanej ze Zdunówną SKT Sopot - wywalczył II miejsce. W 1975 roku powtórzył sukces w grze podwójnej w parze z Fibakiem. W grze mieszanej zdobył powtórnie II miejsce, ale grając z Jolantą Rozala z “Olimpii” Poznań. W latach 1979-83 zdobywał tytuły Indywidualnego Mistrza Polski.
Henio “Mala” przeszedł do “Polonii” po zakończeniu służby wojskowej w ZawiszyBydgoszcz, z uwagi na to, że “Start” borykał się z problemami natury finansowej i nie mógł zapewnić Heniowi odpowiednich warunków do dalszego rozwoju.
Jak widać z powyższego koło historii się zamknęło!

 Klasy sportowe zdobyte przez zawodnków sekcji
                               tenisa ziemnego

Rok 1973:

Barbara Drzymalska - III klasa
Zbigniew Janowski - III klasa
Hanna Rudnik - młodzieżowa do lat 15
Edward Pawłowski - młodzieżowa do lat 15
Marek Gudera - młodzieżowa do lat 15

Rok 1975:

Hanna Rudnik - III klasa
Halina Rudnik - młodzieżowa do lat 15
Maciej Kossakowski - młodzieżowa do lat 15
Edward Pawłowski - młodzieżowa do lat 15

Rok 1976:

Hanna Rudnik - III klasa
Edward Pawłowski - III klasa
Halina Rudnik - klasa młodzieżowa
Wiesława Wojtakowska - klasa młodzieżowa
Marek Gudera - klasa młodzieżowa
Tomasz Cichocki - klasa młodzieżowa
Marek Gherke - klasa młodzieżowa

Rok 1978:

Marek Gudera - klasa młodzieżowa złota
Edward Pawłowski - klasa młodzieżowa złota
Wiesława Wojtakowska - klasa młodzieżowa srebrna
Marek Gherke - klasa młodzieżowa srebrna
Piotr Ziemer - klasa młodzieżowa srebrna
Anita Nowak - klasa młodzieżowa brązowa
Alina Lisik - klasa młodzieżowa brązowa
Natasza Wierzelewska - klasa młodzieżowa brązowa
Dariusz Badaczewski - klasa młodzieżowa brązowa
Piotr Dończyk - klasa młodzieżowa brązowa
Wiesław Wrona - klasa młodzieżowa brązowa
Adam Przybylak - klasa młodzieżowa brązowa
Robert Borowski - klasa młodzieżowa brązowa

Nazwiska zawodników i osób związanych z sekcją tenisa ziemnego przynajmniej przez rok na przestrzeni 50-ciu lat:

Alojzy Karow oraz jego syn Krystian i córka Katarzyna, Stefania Kamińska, Wacław Michalak, jego synowie Dionizy, Adam, Janusz i Gustaw oraz wnukowie: Maciej - syn Dionizego, Wojciech i Marek - synowie Adama, Bettnerowa, Barbara Wróblewska, Antoni Szydłowski, Zieliński, Adamski, Zygmunt Kaniecki, Roman Filipiak, Ryszard Kłosiński, Edmund Kucharski i jego sym Marek oraz córka Hanna, Kazimierz Malinowski, Edmund Kostrzewski, rodzeństwo Jerzy, Henryk i Krystyna Drzymalscy oraz ich bratanica Barbara, Zygfryd Nurkowski, Krzyżanowska, Brygida Nehring, siostry Elżbieta, Barbara i Magdalena Szczerbakówne, Jan Bartniczak, Ewa Piasecka, bracia Andrzej i Zdzisław Drozdowscy, Andrzej Osmański, Wiesław Gładysiak, Janusz Macierzyński, Tadeusz Ciesielski, Piotr Bągalski, rodzeństwo Teresa i Wiesław Wychowaniakowie, Tadeusz Kirsch, Zbigniew Janowski, Dariusz Badaczewski, Alina Lisik, Wiesława Wojtakowska, Julia Drumińska, Natasza Wierzelewska, Adam Przybylak, Tomasz Cichocki, Piotr Dańczyk, siostry Halina i Hanna Rudnik, Wiesław Wrona, Wojciech Nehring, Marek Gudera, Roman Pawłowski i jego syn Edward, Piotr Ziemer, Marek Gehrke, Marek Jabłoński, Krzysztof Lotarski, Anita Nowak, bracia Piotr i Tomasz Morczyńscy, Grzegorz Piłat, Małgorzata Gadomska, Hanna Bednarkiewicz, rodzeństwo Izabela i Sebastian Johim, Anna Otwinowska, Dariusz Jaskólski, Sławomir Jankowski, Mariusz Ozdoba, Sławomir Lewandowski, Dariusz Wiśniewski, Tomasz Kozak, Sławomir Kutrzyk, rodzeństwo Agnieszka, Alina i Daniel Dorosz, Kinga Kamińska, rodzeństwo Iwona i Piotr Krzyżanowscy, Adam Badźmierowski, bracia Marcin i Bartosz Haftowscy, Stefan Stefaniak, Tomasz Derwich, Marek Keczmer, Daniel Wiśniewski, Renata Horaczek, siostry Joanna i Monika Makulec, Robert Hopka, Anna Urbańska, rodzeństwo Michał i Małgorzata Gostomczyk, Sylwia Lewandowska, Piotr Grobelny, Hanna Piotrowska, Małgorzata Czarnecka, Anna Senica, Piotr Kalicki, Grzegorz Globke, siostry Ewa i Hanna Janiszewskie, Ewa Górska, Małgorzata Kukawka, Monika Klawczyńska, Izabela Szydłowska, Michał Pryłowski, Zbigniew Szymański, Katarzyna Pacholska, Aleksandra Lach, Monika Długołęcka, Izabela Mueler, Anna Maliszewska, Magdalena Zakrzewska, Anna Kawaś, Małgorzata Tyburska, Joanna Adamska, Joanna Wszelaka, Izabela Dzbańska, Aneta Liżeńska, Marcin Drewek, Dariusz Modrzejewski, Rafał Ziółkowski, Adrian Skowroński, Marek Duraj, Rafał Schulz, rodzeństwo Sabina i Bartłomiej Górkowscy, Adrian Kempa, bracia Krzysztof i Łukasz Najdzionowie, Żaneta Lipkowska, Ewelina Zielazkowska, Anita Ruta, Marcin Rujner, Agnieszka Wąsik, Tomasz Ciesielski, Aleksandra Karolak, Filip Piasecki, Michał Zaborski, rodzeństwo Joanna i Artur Zielaskowscy, Grzegorz Harendarczyk, rodzeństwo Aleksandra i Łukasz Byczkowscy, Łukasz Cherek, Aleksander Przyborowski, Szymon Piątkowski, Arkadiusz Grabowski, Patryk Pawłowski, siostry Agnieszka i Monika Kuziorówne, siostry Aleksandra i Anna Nowakówne, Dejan Aczimowicz, Karolina Goszka, rodzeństwo Katarzyna i Piotr Trudnowscy, Piotr Szczepkowski, Maciej Jezierski, Maciej Dyl, Szymon Kowalski, Marcin Żonkiewicz, Łukasz Radacki, Karolina Gawrońska, Piotr Ciemnoczołowski, Wojciech Lipka, siostry Joanna i Magdalena Pietrzykowskie, Marcin Angowski, Krzysztof Radtke, siostry Aleksandra i Katarzyna Przekazińskie, Paweł Lejkowski, Dominika Szefler, Ewelina Oskroba, Krzysztof Kapiszka, Anna Myszkowska, Karolina Ziółkowska, siostry Aleksandra i Joanna Czaplickie, Maciej Bożyczko, Łukasz Siemionkowski, Mariusz Lęgas, Michał Leśniewski, Michał Straszewski, Bartosz Słabysz, Grzegorz Pasturczak, który często był opiekunem zawodników biorących udział w turniejach oraz jego syn Jakub, Marcin Skrabalak, Maciej Gąceżewicz, Anna Suchojad, Łukasz Brzeziński, rodzeństwo Katarzyna, Miłosz i Bartosz Noculak, Katarzyna Furmańska, Anna Fabrykiewicz, Ewa Nowak, Filip Jakiel, Bartosz Czumiel, Michał Wikliński, Patrycja Chochliuk, Monika Tyra, siostry Ewa i Małgorzata Siwickie, Małgorzata Mikołajczak, Maciej Zbożny, Klaudia Lewandowska, Marcin Frankowski, Wojciech Moszyński, Paweł Szlitkus, Dawid Sobieralski, Paweł Gabrysiak, Dariusz i jego syn Michał Lendzion,Ewelina Liedke, rodzeństwo Weronika, Marek i Mateusz Adamiec, rodzina: Jacek - ojciec, Bartosz i Szymon - synowie, Izabela i Natalia - córki - Nagórscy, siostry Aleksandra i Agnieszka Mandeckie, Adam Bona i jego córka Magdalena, Alicja Maciejewska, Katarzyna Mirecka, rodzeństwo Magdalena i Michał Redemerscy, Tomasz Gumiński, Jan Wach, Ewa Czajkowska, Martyna Szcześnik, Łukasz Parol, Jakub Kurzawiak, siostry Joanna i Aleksandra Skowron, Elżbieta Maśloch, Kamila Szkudlarek, Kamila Borkowska, Lilianna Ciechanowska, Ewa Dulska, Beata Nowak, Sylwia Skoczylas, Wojciech Opaliński, Przemysław Ściborowski, Agnieszka Zarzycka, rodzeństwo Małgorzata i Remigiusz Iwanowscy, Jędrzej Chrzanowski, Tomasz Graczyk, Ewa Dorosz, rodzeństwo Sonia i Piotr Adamczyk, Magdalena Murawska, Natalia Strahl, Radosław Kozłowski, Lena Wojewódzka, Małgorzata Żurawska, Adrian Madejski i jego syn Bartosz, Sławomir Borowski, Michał Nowakowski, Eugeniusz Trojanowski, Łukasz Dutkiewicz, Łukasz Hryniewiecki, Krzysztof Czapski, Adam Pieściński, Jakub Dulski, Alicja Mikołajczak, Izabela Górtatowska, Paula Zarębska, Grażyna, Krzysztof i synowie Piotr i Łukasz Świetlikowie, Robert Gawroński, Jolanta Zarębska, Krzysztof i Jolanta Globke, Ewa Kazimierska-Glinka, Maria Falkowska, Nicol Górna-Krefft, Jacek Kruczkowski, Malwina Balcerak, Katarzyna Łopata, Kazimierz Vodtke, Henryk Ptaszyński.
Niniejszy wykaz w przeważającej części powstał w oparciu o pamięć własną i jeżeli kogoś pominąłem, to przoszę o wyrozumiałość oraz o przyjęcie moich przeprosin, ale to i tak są 245 osoby.

               Sekcja Bokserska


Boks do Grudziądza trafił w latach dwudziestych. Animatorem tego sportu w naszym mieście był Henryk Sadłowski. W roku 1932 Grudziądz był siedzibą Pomorskiego Okręgowego Związku Bokserskiego. W okresie tym powstają w mieście kluby pięściarskie: “Olimpia”, “Sokół”, “HiV”, “Pepege”. W latach 1928-1939 pięsciarze klubów grudziądzkich zdobyli łącznie 33 tytuły mistrzów okręgu. Do grona najlepszych pięściarzy tego okresu należy zaliczyć: A. Czortka, T. Kozłowskiego, B. Krzemińskiego, J. Wróblewskiego, B. Weznera, T. Wrosza i A. Witkowskiego. Rozwój pięściarstwa w naszym mieście zachamował wybuch II wojny światowej. Po wyzwoleniu boks, podobnie jak inne dyscypliny sportu z trudem dzwigał się i odnawiał. W mieście zaczęły powstawać nowe kluby: “Nadwiślanin”, “OM Tur”, “Ruch”, “Spójnia”, “GKS”, “Stal”. Na przestrzeni lat 1945-1980 kluby te wychowały wielu czołowych zawodników regionu i kraju. Należało by tu wymienić takich zawodników jak: L. Leiss, T. Neuman, H. Mielczewski, E. Montewski, H. Szymkowiak, E. Pyjko, Z. Heider, E. Stryjewski, S. Dulski, bracia Koening, L. Dzięgielewski, i wielu, wielu innych.
W latach 80-tych grudziądzki boks przeżywa kryzys, który pogłębia się aż do upadku. Z końcem lat 80-tych boks w Grudziądzu przestaje istnieć. W latach 1991-1992 istnieje szkółka bokserska pod egidą “FAM Chełmno” szkoląca naszą młodzież pod wodzą trenera Jana Witkowskiego. Sytuacja ta nie zadawalała jednak grudziądzkiego środowiska sportowego, które z początkiem 1993 roku, z inicjatywy Kazimierza Kiczyńskiego i Jana Witkowskiego, przy wydatnej pomocy Urzędu Miasta oraz przychylności Zarządu klubu MKS “Start”, postanawia wskrzesić boks w Grudziądzu. Sekcja bokserska MKS “Start” rozpoczęła swoją działalność w maju 1993 roku, a decyzją Polskiego Związku Bokserskiego z dnia 17.06.1993 r. Zostala przyjęta w poczet PZB. Wspomnieć należy, że pierwsze zakupy sprzętu specjalistycznego do nauki boksu dokonane zostały dzięki pomocy finansowej Pana Tomasza Matuszewskiego, prezesa firmy BF Matuszewscy.

Lata 1993-1995

Pierwszym występem młodych pięściarzy było uczestnictwo w turnieju zorganizowanym w Świeciu n. Wisłą z udziałem zawodników “Astorii” Bydgoszcz, “FAM” Chełmno i świeckiej “Wdy”. Trener Witkowski do zawodów tych wytypował czterech zawodników: R. Jędrusiaka, S. Zalewskiego, R. Tomaszewskiego i T. Kiczyńskiego. Pierwsi trzej ponieśli porażki, natomiast Tomasz Kiczyński zwyciężył w III rundzie przez RSC Jerzego Kitowskiego z “Astorii”, zdobywając tym samym pierwsze punkty dla “START-u”. Następnymi zawodami, w których mogli zaprezentować się grudziądzcy zawodnicy był turniej zorganizowany z okazji 40-lecia klubu MKS “START”. W zawodach tych uczestniczyło ok. 60 zawodników z następujących klubów: “Astorii” Bydgoszcz, “Pomorzanina” Toruń, “FAM” Chełmno, “Zatoki” Braniewo, “Wierzycy” Starogard Gdański, “Wdy” Świecie oraz gospodarzy turnieju. Bacznym obserwatorem tych zawodów był mistrz olimpijski i mistrz Europy Józef Grudzień. Zwycięstwa dla “STARTU” wywalczyli: P. Olszewski, P. Tubacki, T. Kiczyński, T. Maliszewski oraz A. Ostrowski. Pierwsze sukcesy zmobilizowały trenera jak również działaczy do dalszej wytężonej pracy. Z uwagi na duży napływ młodzieży klub zatrudnia drugiego trenera Stefana Mączkowskiego, który wspólnie z trenerem Witkowskim przygotowują zawodników do dalszych występów. Młodzi grudziądzcy pięściarze z turnieju na turniej poprawiają swoje lokaty. Na czołowych zawodników sekcji w tym czasie wyrastają: Kiczyński, Kikiel, bracia Skrzeczewscy, Dachowski, Tubacki, Lepke oraz Marczewski. W roku 1994 Tomasz Kiczyński wywalczył sobie prawo startu w Mistrzostwach Polski Juniorów, które odbyły się we Włocławku. Zawodnik “STARTU” doszedł w nich do finału, gdzie w skutek kontuzji przegrał walkę, czym zdobył tytuł wicemistrza Polski. Srebrny medal był sporym osiągnięciem tego ambitnego pięściarza i pierwszym zdobytym po kilkunastoletniej przerwie przez zawodnika z Grudziądza.
W 1994 roku Polski Związek Bokserski, doceniając dobrą pracę z młodzieżą, powierzył działaczom MKS “START” zorganizowanie w turnieju finałowego o Puchar Polski w kategorii juniora młodszego. Ogromny sukces w tej imprezie odniósł wychowanek trenera Jana Witkowskiego Leszek Kikiel, który w wadze 45 kg zdobył I miejsce.
Historyczny, pierwszy złoty medal dla barw MKS “START”, wywalczył w roku 1997, na Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych w Krakowie, w wadze 57 kg Robert Kochański. Sukces ten powtórzył w 1999 roku Jakub Nawrocki, króry w wadze 51 kg zdobył tytuł młodzieżowego mistrza Polski.
W latach 1995-1999 zawodnicy sekcji pięściarskiej nie spuszczają z tonu, walcząc na wielu ringach w kraju niejednokrotnie stają na najwyższym podium. W okresie tym wyrastają na dobrych pięściarzy tacy zawodnicy jak: Adam Netkowski, Krystian Borucki, Krzysztof Rękawek, Jakub Nawrocki, Sławomir Ciepłowski, Karol Prietz, Łukasz i Michał Kuczyńscy. Z uwagi na skromne środki finansowe, klub nie jest w stanie utrzymać grupy seniorskiej, dlatego co bardziej utalentowani zawodnicy zmieniają barwy klubowe aby doskonalić swoje umiejętności pięściarski. W różnych okresach czasu w drużynach klubowych boksowali: T. Kiczyński, K. Rękawek (Gwardia Warszawa), K. Borucki, S. Ciepłowski, R. Kochański (Zawisza Bydgoszcz), J. Nawrocki (Imex Jastrzębie). Zawodnicy ci niejednokrotnie stawali na podjum w zawodach rangi mistrzowskiej, co świadczy o prawidłwym szkoleniu i oopanowaiu podstaw pięściarstwa w naszym klubie:

Tomasz Kiczyński - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Kielcach (25-28 kwietnia 1996 roku) - I miejsce, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w Bytomiu (13-16 marzec 1997 roku) - I miejsce, Mistrzostwa Polski Senoirów - Ostrowiec Świętokrzyski (26-30 Maja 1999 roku) - III miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów - Płońsk (16-20 luty 2000 roku) - III Miejsce,

Krystian Borucki - Mistrzostwa Polski Seniorów - Ostrowiec Świętokrzyski (26-30 maj 1999 roku) - II miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów - Solec Kujawski ( 22-25 maja 2001 roku) - III miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów - Białystok (9-14 kwietnia 2002 roku) - III miejsce,

Jakub Nawrocki - Mistrzostwa Polski Seniorów - Ostrowiec Świętokrzyski (26-30 maja 1999 roku) - II miejsce, Mistrzostwa Polski Seniorów - Płońsk (16-20 luty 2000 roku) - III miejsce,

Krzysztof Rękawek - Mistrzostwa Polski Seniorów - Płońsk (16-20 luty 2000 Roku) - III miejsce,

Robert Kochański - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski - Tarnów (29 maj - 2 czerwca 2001 roku) - II miejsce.

Lata 2000-2003

W latach tych zawodnicy nasi osiągają równie dobre wyniki sportowe na arenach krajowych. W dniach 22-26 marzec 2000 roku Polski Związek Bokserski powierzył działaczom “Start-u” zorganizowanie VII Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów w boksie. Zawody te zdaniem wielu obserwatorów, jak i działaczy z centrali przeprowadzone zostały wzorowo. W mistrzostwach tych wielki sukces odniósł nasz zawodnik występujący w kategorii 60 kg - Rafał Kochański, który w pięknym stylu zdobył tytuł Mistrza Polski, wygrywając kolejno z Jakubem Porębskim - Imex Jastrzębie, Dawidem Szmelterem - Wda Świecie, Tomaszem Stolarzem - Widzew Łódź oraz w walce finałowej jednogłośnie z Piotrem Olejniczakiem - Pomorzanin Toruń (dziś czołowym pięściarzem Polski). Do cenniejszych osiągnięć sekcji bokserskiej w tym okresie należy zaliczyć zdobycie przez Karola Prietza II miejsca w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Zawierciu (14-17 marzec 2002 roku) oraz wywalczenia przez Rafała Kochańskiego brązowego medalu w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Tychach (20-23 luty 2003 roku).
Wiele cennych wyników osiągnęli również młodzicy, którzy z powodzeniem startowali w Mistrzostwach Polski tej kategorii wiekowej. I tak: Damian Łustrzewski w 2002 roku wywalczył tytuł v-ce mistrzowski, natomiast Radosław Czarnecki medal brązowy. W latach 2000-2003 najlepsze wyniki w sekcji uzyskali: bracia Daniel, Rafał, Robert Kochańscy, Łukasz i Michał Kuczyńscy, Karol Preitz, Marcin Szamocki, Maciej Wiśniewski. Zawodnicy ci zwycieżali niejednokrotnie w ogólnopolskich turniejach pięściarskich. Sytuacja taka nie zadawala grudziądzkiego środowiska bokserskiego, ambicją więc wszystkich którzy kochają ten sport, powinna być dążenie do utworzenia drużyny ligowej, bowiem zaplecza oraz młodych talentów w mieście nie brakuje.
W latach tych działacze “Start-u” stają się znani w światku pięściarskim z wzorowo przeprowadzonych imprez bokserskich. Niejednokrotnie władze Polskiego Związku Bokserskiego powierzają działaczom naszego klubu zorganizowanie zawodów na naszych obiektach o charakterze centralnym. Wymienić należałoby tu finał Pucharu Polski Juniorów Młodszych w roku 1994, Mistrzostrzostwa Polski Juniorów (22-26 marzec 2000 roku), Galę Boksu Amatorskiego z udziałem polskich olmpijczyków oraz pięściarzy zagranicznych (transmisja TV-Wizja Sport - przekaz na całą Europę) 26.08.2000 roku, Finał Pucharu Polski Kadetów - 21.25.11.2001 roku, Finał Pucharu Polski Juniorów - 25-27.10.2002 roku,
Mistrzostwa Polski Kobiet (seniorek i juniorek) - 14-16.02.2003 roku. Ponadto nasi działacze zorganizowali trzy mecze międzypaństwowe:

Polska - Niemcy      juniorów 28 marzec 2002 roku
Polska - Włochy      kobiet 18 września 2002 roku
Polska - Węgry       kobiet 7 grudzień 2002 roku

Klub nasz znany jest również z przeprowadzanego corocznie Ogólnopolskiego Turnieju Miast Kopernikańskich, który gromadzi czołówkę pięściarską juniorów i kadetów oraz zawodników klubów zagranicznych. W roku bieżącym rozegrana zostanie XII edycja tego turnieju.
Wymienione wyżej zawody nie mogłyby stać na tak wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym, gdyby nie zaangażowanie działaczy klubu. Tu należałoby wymienić panią Elżbietę Czyżak, Ryszarda Wesołowskiego i Kazimierza Kiczyńskiego. Osobne podziękowanie należy się naszym lekarzom klubowym: Zbigniewowi Feserowi i Jarosławowi Kleszowskiemu, którzy zabezpieczali wyżej wymienione zawody od strony medycznej.
Wspomnieć należy również, że nasz klub jest znany z dobrej bazy szkoleniowo-hotelowej, czego dowodem jest przyznanie przez PZB w roku 2000 statusu ośrodka szkoleniowego. Od 1996 roku do chwili obecnej odbywają się na naszych obiektach obozy sportowe, w których uczestniczą zawodnicy kadry narodowej juniorów i kadetów, czołowe kluby ekstraklasy, takie jak: “Gwardia” Warszawa, “Hetman” Białystok, “Zawisza” Bydgoszcz oraz zawodnicy kadry makroregionów m.in. Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie i Łódzkie.
Reasumując, powstanie sekcji bokserskiej w naszym klubie dało możliwość uprawiania młodym ludziom szlachetnej sztuki walki na pięści, wniosło wiele ożywienia w jego działalność, a wiernym grudziądzkim kibicom pozwoliło na oglądanie zawodów pięściarskich na wysokim poziomie.

       WYKAZ MEDALISTÓW KLUBU MKS “START”               GRUDZIĄDZ W LATACH 1993-2003

                MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW

1994 - Włocławek Tomasz Kiczyński 63,5 kg II m-ce
1995 - Dzierżoniów Tomasz Kiczyński 67 kg II m-ce
1997 - Gdańsk Jakub Nawrocki 48 kg III m-ce
1998 - Kraków Jakub Nawrocki 48 kg III m-ce
1998 - Kraków Sławomir Ciepłowski 67 kg III m-ce
2000 - Grudziądz Rafał Kochański 60 kg I m-ce

   MISTRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH


1995 - Szamotuły Adam Netkowski 48 kg II m-ce
1996 - Jastrzębie Krzysztof Rękawek 57 kg II m-ce
1997 - Kraków Robert Kochański 57 kg I m-ce
1999 - Łęczna Rafał Kochański 57 kg III m-ce

                MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI


1995 - Włocławek Tomasz Tyszko 75 kg III m-ce
1998 - Elbląg Krystian Borucki 63,5 kg III m-ce
1999 - Libiąż Jakub Nawrocki 51 kg I m-ce
1999 - Libiąż Sławomir Cipłowski 67 kg III m-ce
2002 - Zawiercie Karol Prietz 71 kg II m-ce
2003 - Tychy Rafał Kochański 64 kg III m-ce

  ZDOBYWCY PUCHARU POLSKI - JUNIOR MŁODSZY

1994 - Grudziądz Leszek Kikiel 45 kg I m-ce

            ZDOBYWCY PUCHARU POLSKI - JUNIOR


1995 - Toruń Tomasz Kiczyński 67 kg I m-ce
2000 - Jastrzębie Karol Prietz 67 kg I m-ce

                             MISTRZOWIE KP OZB


2000 - Grudziądz Łukasz Kuczyński 54 kg junior mł.
2000 - Grudziądz Marcin Szamocki 66 kg junior mł.
2000 - Grudziądz Michał Kuczyński 71 kg junior
2001 - Grudziądz Rafał Kochański 63,5 kg junior
2002 - Toruń Łukasz Kuczyński 60 kg junior
2002 - Toruń Marcin Szamocki 71 kg junior
2002 - Toruń Maciej Wiśniewski 63,5 kg kadet
2003 - Grudziądz Maciej Wiśniewski 64 kg junior
2003 - Grudziądz Daniel Kochański 60 kg kadet
2003 - Grudziądz Paweł Bona 70 kg kadet

         GRUDZIĄDZKI KLUB WETERANÓW BOKSU

Mimo posiadania tak bogatych tradycji, grudziądzkie środowisko byłych pięściarzy było mało zintegrowane, dlatego też z inicjatywy Kazimierza Kiczyńskiego oraz Tomasza Kozłowskiego doszło w dniu 19.08.1994 r.,w klubokawiarni MKS “START” do spotkania byłych grudziądzkich pięściarzy. Na apel organizatorów stawiło się ok. 50 byłych zawodników. W czasie dyskusji padła propozycja założenia przy MKS “START” Grudziądzkiego Klubu Weteranów Boksu, a uczestnicy spotkania z aprobatą odnieśli się do tej propozycji. Jednogłośnie przegłosowano pierwszy zarząd w następującym składzie:


Tomasz Kozłowski Prezes
Mirosław Barański V-ce Prezes
Eugeniusz Zasidko Sekretarz
Leszek Leiss, Zenon Heider, Leszek Dzięgielewski, Henryk Mielczewski, Erwin Stryjewski, Alfred Pankowski - członkowie.

Za nadrzędny cel zarząd postawił sobie pomoc reaktywowanej sekcji bokserskiej, propagowanie boksu wśród młodzieży, a przede wszystkim systematycznie się spotykać i nawzajem sobie pomagać. Podkreślić należy, że weterani dobrze wywiązują się ze swoich postanowień, corocznie organizowane są pikniki nad jeziorem Rudnik, spotkania wigilijne, a także wnoszą duży wkład w organizację corocznego turnieju Miast Kopernikańskich. W dniu 21 maja 2001 roku Klub Weteranów poniósł niepowetowaną stratę. Jego szeregi opuścił wybitny pięściarz, współzałorzyciel klubu, honorowy prezes - Tomasz Kozłowski. Natomiast 28 grudnia 2002 roku zmarł Erwin Stryjewski - równie czołowy pieściarz i wieloletni działacz klubu weteranów.

Obecnie zarząd klubu weteranów pracuje w składzie:

Mirosław Barański Prezes
Waldemar Szychowski Skarbnik, Sekretarz
Leszek Leiss, Zenon Heider, Leszek Dzięgielewski, Bolesław Binkowski, Alfred Pankowski,

1

 
R E K L A M A


Mistrzostwa Polski Seniorek i Juniorek 2018


XXI Ogólnoposki Memoriał w pdnoszeniu ciężarów


XIV Indywidualne Mistrzostwa Polski Juniorek/Youth/ w Boksie

 
© Internet Grudziądz